Yleistä

Ilmoittautuminen

Pukinmäen taidekoulujen oppilaiden ilmoittautumiskäytäntö uudistuu.

Uuden käytännön mukaan taidekoulujen ryhmissä jo olevat oppilaat jatkavat niissä automaattisesti myös seuraavalla lukukaudella ilman erillistä ilmoittautumista. Ainoastaan opetustuntien vähentämisestä tai lopettamisesta täytyy ilmoittaa.

Tämä koskee aivan kaikkia, myös pienimpiä oppilaita, taidepomppua ja perhesirkusta. Lukukausimaksujen muutokset tai opiskelun keskeyttäminen tapahtuu, kun ilmoitus on tullut. Mahdolliset muutostoiveet oppilaan nykyiseen lukujärjestykseen pyydämme ilmoittamaan sähköpostitse pukinmaki(at)taidekoulut.fi 15.5.2018 mennessä.

Uudet oppilaat ja vanhat oppilaat, jotka haluavat kokonaan uuden taiteenalan opetustunneille, ilmoittautuvat 15.5. – 15.6.2018. Oppilaspaikoista ilmoitetaan kirjeellä elokuun alussa.

Jos kaipaat asiassa lisätietoja autamme mielellämme. Voit joko soittaa tai lähettää meille sähköpostia. Toimiston puhelinnumero on 044-986 5059 ja sähköpostiosoite pukinmaki(at)taidekoulut.fi.

 

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut vaihtelevat ja käyvät esille kunkin koulun sivun ylälaidasta. Lukukausimaksu maksetaan lukukauden alkaessa syksyllä ja keväällä yhdessä tai kahdessa erässä tai sopimuksen mukaan. Musiikin teoriassa tai yhtyetunneissa on 25 € lisämaksu instrumenttiopetukseen osallistuvilta. Sisaralennus on 15 € toisesta lapsesta tai kerhosta. Opiskeluun liittyy Pukinmäen Taidetalo -yhdistyksen perhekohtainen jäsenyys. Jäsenmaksu 12 € kerätään lukukausimaksun yhteydessä kevätlukukaudella. Ryhmäopetuksen kokeilumaksu on 2 kertaa x 20€. Musiikin soitinopetuksessa kokeilumaksu on 25€ per 30 min. opetustuokio.

 

Todistukset

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta koko opintojensa ajan. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Jatkuvan arvioinnin muodot ovat ainekohtaisia. Kirjallisena annetaan vain päättötodistus.

Oppilas saa taiteen perusopetuksen päättötodistuksen suoritettuaan vaaditun oppimäärän. Osallistumistodistuksia annetaan ainoastaan pyydettässä ja erityisestä syystä.

Yleinen oppimäärä: Oppilas voi suorittaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 500 tuntia joko yhdeltä tai koota useammalta taiteen alalta, jolloin pääaineen ohella sivuaineita voi tutkintoon sisältyä enintään 100 tuntia. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet, mahdolliset sivuaineet ja korvaavuudet merkitään päättötodistukseen. Päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Yleisen oppimäärän suorittaminen kestää 4-6 vuotta.

Laaja oppimäärä: Oppilas voi suorittaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 1300 tuntia joko yhdeltä tai koota useammalta taiteen alalta, jolloin pääaineen ohella sivuaineita voi tutkintoon sisältyä perusopinnoissa enintään 100 ja syventävissä opinnoissa 200 tuntia. Yleinen oppimäärä korvaa perusopintoja.

Perusopintojen päättötodistukseen sisältyy sanallinen kuvaus perusopintojen päättötyöstä. Arvioinnin kohteina ovat ilmaisu ja tekninen osaaminen. Syventävistä opinnoista ja syventävien opintojen päättötyöstä oppilas saa todistuksen ja todistukseen sanallisen kuvauksen ja numeroarvioinnin osaamisestaan. Päättötyön arvioitsijoita on vähintään kaksi. Laajan oppimäärän suorittaminen kestää 8-12 vuotta.