Yleistä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ja kaikki muu oppilaan läsnäoloon liittyvä kuten keskeyttäminen ja peruminen tehdään sähköpostin (pukinmaki(at)taidekoulut.fi) tai verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen välityksellä. Opettajien kanssa sovitaan vain musiikin harjoitusajoista.

Taidekouluihin otetaan uusia oppilaita syyslukukauden alussa ja vuodenvaihteessa, joihinkin ryhmiin myös pitkin vuotta. Uusien oppilaiden hakuajat ovat 10.8.-10.9. ja 1.1.-20.1. Kätevimmin voi ilmoittautua verkossa kunkin taidekoulun kurssikohtaisista linkeistä. Lisätietoja ja neuvoja saa soittamalla numeroon 044 986 5059 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pukinmaki(at)taidekoulut.fi. Oppilaspaikasta ilmoitetaan kirjeellä elokuun lopulla tai tammikuussa, kun oppilaspaikka on varmistunut. Syksyn oppilaat jatkavat vanhoina oppilaina kevätlukaudella. Kevään kaikki oppilaat varmistavat paikkansa ilmoittautumalla seuraavaksi lukuvuodeksi huhti-toukokuussa.

 

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut vaihtelevat ja käyvät esille kunkin koulun sivun ylälaidasta. Lukukausimaksu maksetaan lukukauden alkaessa syksyllä ja keväällä yhdessä tai kahdessa erässä tai sopimuksen mukaan. Musiikin teoriassa tai yhtyetunneissa on 25 € lisämaksu instrumenttiopetukseen osallistuvilta. Sisaralennus on 15 € toisesta lapsesta tai kerhosta. Opiskeluun liittyy Pukinmäen Taidetalo -yhdistyksen perhekohtainen jäsenyys. Jäsenmaksu 12 € kerätään lukukausimaksun yhteydessä kevätlukukaudella. Ryhmäopetuksen kokeilumaksu on 2 kertaa x 20€. Musiikin soitinopetuksessa kokeilumaksu on 25€ per 30 min. opetustuokio.

 

Todistukset

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta koko opintojensa ajan. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Jatkuvan arvioinnin muodot ovat ainekohtaisia. Kirjallisena annetaan vain päättötodistus.

Oppilas saa taiteen perusopetuksen päättötodistuksen suoritettuaan vaaditun oppimäärän. Osallistumistodistuksia annetaan ainoastaan pyydettässä ja erityisestä syystä.

Yleinen oppimäärä: Oppilas voi suorittaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 500 tuntia joko yhdeltä tai koota useammalta taiteen alalta, jolloin pääaineen ohella sivuaineita voi tutkintoon sisältyä enintään 100 tuntia. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet, mahdolliset sivuaineet ja korvaavuudet merkitään päättötodistukseen. Päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Yleisen oppimäärän suorittaminen kestää 4-6 vuotta.

Laaja oppimäärä: Oppilas voi suorittaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 1300 tuntia joko yhdeltä tai koota useammalta taiteen alalta, jolloin pääaineen ohella sivuaineita voi tutkintoon sisältyä perusopinnoissa enintään 100 ja syventävissä opinnoissa 200 tuntia. Yleinen oppimäärä korvaa perusopintoja.

Perusopintojen päättötodistukseen sisältyy sanallinen kuvaus perusopintojen päättötyöstä. Arvioinnin kohteina ovat ilmaisu ja tekninen osaaminen. Syventävistä opinnoista ja syventävien opintojen päättötyöstä oppilas saa todistuksen ja todistukseen sanallisen kuvauksen ja numeroarvioinnin osaamisestaan. Päättötyön arvioitsijoita on vähintään kaksi. Laajan oppimäärän suorittaminen kestää 8-12 vuotta.

 

Yhdistys

Pukinmäen Taidetalo -yhdistys järjestää taideopetusta ylläpitämällä lasten ja nuorten taidekouluja omakustannushintaan. Lukukausimaksuilla katetaan opettajien palkat ja materiaalikustannukset. Opetus toteutetaan yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa. Opetuksessa sovelletaan Opetushallituksen 2005 antamia taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteita sekä sirkustaiteen, teatteritaiteen ja visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusteita.

Pukinmäen Taidetalo-yhdistys on ensisijaisesti lasten vanhempien ja pukinmäkeläisten järjestöjen yhteinen yritys. Huoltajilla on ollut perhekohtainen jäsenyys vuodesta 2007.