Vanhempain tuki

Taidetalon oppilaiden huoltajat ja ystävät

Sirkuskoulu saamassa omat tilat!

Monet kerrat olemme saaneet olla huolissamme sirkus- ja teatterikoulun tulevaisuudesta ja lasten vanhemmat ovat kyselleet, kuinka voisivat olla avuksi. Sirkuskoulun treenisalin kauppa ratkaisisi tilaongelmat kerralla. Kuluneen syksyn aikana olemme neuvotelleet kaupungin kanssa liikuntasalin kaupasta ja tarvittavasta maanvuokrasta sekä pankin kanssa lainasta.

Nyt näyttää siltä, että tammi-helmikuun 2017 vaihteessa se tapahtuu.

Sirkus- ja teatterikoulu saanevat lopultakin omat tilat, jossa ne voivat kasvaa ja kehittyä. Kaupan omarahoitusosuutta on kerätty koko syksyn ja lasten vanhemmat ovat kiitettävästi osallistuneet yhteiseen ponnistukseen tukimaksun muodossa. Mutta vielä ehtii mukaan. Tämän vuoksi pyydämme teiltä, arvoisat vanhemmat, isovanhemmat ja taidekoulujen ystävät, vapaaehtoista tukimaksua 100 €, jonka voi maksaa tilille FI25 8000 1171 3735 75 viiteellä 11934 erilleen lukukausimaksuista. Osallistuneille suuri kiitos tuesta.

Yhteisvoimin nuorten taidekasvatuksen hyväksi!

Sirpa Kivilaakso  
Pukinmäen taidekoulut

Veijo Muroke
Nuori Taide -säätiö