Pukinmäen teatterikoulu

Pukinmäen teatterikoulu, Helsinki

Pukinmäen teatterikoulu järjestää taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen opetusta 2005 hyväksytyn opetusohjelman pohjalta. Opettajat ovat taidekasvatukseen suuntautuneita teatterin ammattilaisia monine avustajineen. Lukukausimaksu sisältää teatterivälineet ja – varusteet sekä roolipuvut.

Ilmoittautuminen: Oppilas ilmoittautuu teatteritaiteen opetukseen joko valmentaviin tai perusopetusryhmiin alla olevista kurssikohtaisista linkeistä. Syventävään opetukseen haetaan koulun omista ryhmistä aiempien opintojen perusteella. Uudet oppilaat aloittavat yleensä perusopetusryhmissä, joista teatteriopettajat ohjaavat oppilaat eteenpäin oppilaan iän, taitojen ja omien valintojen mukaan. Syventävään opetukseen valitaan taitojen ja taipumusten ei iän mukaan.

Lukukausimaksut:
taidepomppu
 80 € / 8 kertaa
valmentava opetus kerran viikossa 180 €
perusopetus kerran viikossa 240 €
syventävä opetus 2 kertaa viikossa 320 €

 

Valmentava opetus  5-7-vuotiaat

1 tunti kerran viikossa

Lasten teatteri on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskoulun alkutaipaleella oleville. Opetus järjestetään lasten/satuteatterin muodossa. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Kurssilla tutustutaan leikin kautta myös nukketeatterin ulottuvuuksiin ja rakennetaan oma, ilmaisullinen hahmo.

Ilmoittaudu lasten teatteriin ma 16.00-17.00

 

Perusopetus, 7-12 -vuotiaat

1,5 tuntia kerran viikossa

Teatterin perusopetus on tarkoitettu kaikille teatteritaiteesta kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa oleville oppilaille. Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti teatteri-ilmaisuun. Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että taidot opintokokonaisuudesta toiseen edettäessä monipuolistuvat ja syvenevät. Perusopinnot kestävät 4-6 vuotta.

Ilmoittaudu teatterin perusopetukseen ma 18-19.30, pe 18.30-20 tai su 12.30-14.00

Syventävä opetus, 7-18-vuotiaat

2 kertaa viikossa

Teatteritaiteen syventävissä opinnoissa oppilas kehittää taiteellista ilmaisukykyään monitaiteisissa produktioissa. Teatteriryhmissä oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin teatterin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin. Teatteriopetuksessa käytetään tarinateatterin, improvisaation, naamioteatterin ja mimiikan menetelmiä. Puhetekniikkaan, näyttelijäntyöhön ja kehon liikeilmaisuun panostetaan. Tavoitteena on saada omaan ilmaisuun varmuutta ja ilmettä erilaisten fyysisten harjoitteiden kautta. Mielikuvitusta harjaannuttavat kirjalliset ja sanalliset tehtävät sekä erilaiset ryhmätyötavat kehittävät omaa persoonallisuutta. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Syventävään opetukseen kuuluu osallistuminen produktiota valmistavaan ryhmään oman perusopetusryhmän lisäksi. Vuosittain tuotettavat produktiot ovat Malmitalon jouluesitys sekä Mustasaaren ja Fallkullan kesäteatteriesitykset. Syventävät opinnot teatteriryhmissä kestävät toiset 4-6 vuotta perusopintojen lisäksi.

Hae syventävään opetukseen ma 19.30-21 ja lisäksi produktioryhmät keväällä 2018 su klo 14-16 (Mustasaari), tai pe klo 16.30-18 (Fallkulla)

Muu opetus ja esiintyminen

Taidepomppu (2-5 -vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti sirkus-, tanssi- ja teatteriharrastuksiin. Taidepompun kautta on mahdollista löytää itseä kiinnostava laji kokeilemisen kautta. Harjoituskertoja on joka toinen viikko, yhteensä 8 kertaa. Vanhemmat osallistuvat taidepomppuun lastensa kanssa. Taidepomppupäivät kevätlukukaudella ovat 15.1. / 29.1. / 12.2. / 26.2. / 12.3. / 26.3. / 9.4. / 23.4. + esitys.

Ilmoittaudu taidepomppuun  45 min joka toinen viikko, ma 17.10-17.55

 

 

Esiintyminen ja ilmaisutaito karttuvat vuosittain lukuisissa esityksissä. Päätapahtumia ovat joulukuun teatteri-illat ja toukokuun teatteripäivät. Pukinmäki-päivien yhteydessä vietämme lukuvuoden päättäjäisiä monien esitysten merkeissä. Kesäteatterin esitykset muodostavat yhden monipuolisimmista työskentely/opiskelumuodoista.