Pukinmäen sirkuskoulu

Pukinmäen sirkuskoulu

 

Sirkustaiteen opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää (1300 tuntia). Opettajat ovat taidekasvatukseen suuntautuneita sirkusalan ammattilaisia ja sirkustaiteilijoita. Lukukausimaksu sisältää sirkusvälineet ja -varusteet sekä esiintymispuvut. Oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta. Opetus tapahtuu ryhmässä. Uudet yli 7-vuotiaat oppilaat aloittavat ikätasolleen sopivassa perusopintoryhmässä, joista sirkusopettajat ohjaavat eteenpäin oppilaan iän, taitojen ja omien valintojen mukaan. Lisätietoja opetusryhmien tasoista ja ajankohdista oheisesta lukujärjestyksestä tai 044-9865059 tai pukinmaki(at)taidekoulut.fi.

Lukujärjestys sirkus >>

Ilmoittautuminen sirkusopetukseen >>

Perusopinnot

Sirkuksen perusopinnot on tarkoitettu kouluikäisille sirkustaiteesta kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa oleville oppilaille. Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti sirkustaiteen eri lajeihin ja tekniikoihin sekä löytää oman sirkuslajinsa. Perusopinnoissa vahvistetaan oppilaan motorisia perustaitoja sekä kehitetään sirkustaiteelle keskeisiä lajitaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Lajitaitojen perusteiden harjoittelu tapahtuu pitkäjänteisen kokemisen ja kokeilun myötä. Opetukseen sisältyy ikäryhmän mukaan ryhmähenkeä nostattavia, leikkimieltä innoittavia ja sirkustaitoja kehittäviä pelejä ja leikkejä. Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että taidot opintokokonaisuudesta toiseen edettäessä monipuolistuvat ja syvenevät. Oppilaat oppivat tekemään liikkeet turvallisesti ja huomioimaan toisten turvallisuuden. Lisäksi tärkeässä osassa opintoja ovat esiintymisen, itsensä ilmaisun sekä ryhmätyötaitojen harjoitteleminen sekä tutustuminen sirkushistoriaan ja sirkuksen eri tyylisuuntiin. Esiintymistaitoa kartutetaan sirkuskoulun esityksissä.

Syventävät opinnot

Sirkuksen syventävissä opinnoissa oppilas kehittää taiteellista ilmaisukykyään valitsemallaan sirkustaiteen alueella, joita ovat akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, klovneria, tasapaino, vanne tai yksipyöräinen. Päälajia voi täydentää sivuaineella. Sirkuksen kuorolla tarkoitetaan tanssiryhmää, joka esiintyy samanaikaisesti sirkusnumerojen rinnalla ja numerojen välissä. Syventävissä opinnoissa oppilaan kehonhallinta lisääntyy ja hän pääsee perehtymään aiempaa perusteellisemmin lajin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin sekä pystyy soveltamaan niitä oman ilmaisunsa välineenä. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Opetuksessa syvennetään osaamista käytössä oleviin turvallisuusvälineisiin ja välineiden huoltoon sekä opetellaan liikkeiden turvallista avustamista. Opintoihin sisältyy sirkushistorian opiskelu sekä sirkuksen eri tyylisuuntien tunnistaminen. Esiintymistä, vuorovaikutustaitoja ja roolityöskentelyä harjoitellaan ryhmässä erilaisten esiintymistaitoharjoitusten avulla. Esityksiä valmistetaan eri lähtökohdista hyödyntäen sirkustaiteen monimuotoisuutta ja taiteiden välistä yhteistyötä. Syventävien opintojen lopuksi oppilas tekee päättötyön, joka on sirkusesityskokonaisuus tai sirkusnumero.

Sirkuslajit

Lajiopinnoissa harjoitellaan sirkusta lajikohtaisesti. Opintoihin osallistutaan, kun akrobatian perustaidot ovat hallussa. Lajeja voi valita yhden tai useamman. Pukinmäen sirkuskoulussa opiskeltavia lajeja ovat:

  • akrobatia
  • pari- ja ryhmäakrobatia
  • klovneria
  • jongleeraus
  • ilma-akrobatia
  • käsilläseisonta
  • tasapaino
  • cyr

Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.