Pukinmäen sanataidekoulu

Pukinmäen sanataidekoulu, Helsinki

Pukinmäen sanataidekoulu järjestää taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista sanataiteen opetusta 2005 hyväksytyn opetusohjelman pohjalta. Opettajat ovat sanataidekasvatukseen suuntautuneita ammattilaisia.

Sanataiteen opetuksen tavoitteena on kielen ja mielikuvituksen rikastuttaminen. Kirjoittamisen ja kirjallisuudentuntemuksen avulla kehitetään ajattelutaitoja ja jäsennetään maailmaa. Sanataiteen opetus tarjoaa monipuolisia kokemuksia, harjoittaa eläytymiskykyä, laajentaa sanavarastoa, auttaa rakentamaan oppilaan identiteettiä ja etsimään persoonallista ilmaisua. Opetuksessa korostetaan iloa, leikkiä ja ilmaisuvapautta, ja opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja tiedonhalu. Oppilaita rohkaistaan yhteisöllisyyteen sekä eri sukupolvien ja kulttuurien kohtaamiseen.

Ilmoittautuminen: Oppilas ilmoittautuu sanataiteen opetukseen joko valmentaviin tai perusopetusryhmiin alla olevista kurssikohtaisista linkeistä.

Lukukausimaksut:
valmentava opetus
kerran viikossa 120 €
perusopetus kerran viikossa 160 €

 

Valmentava opetus  5-7-vuotiaat

1 tunti kerran viikossa

Valmentava opetus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja juuri koulunsa aloittaneille satuikäisille. Opetus muodostuu sadutuksesta ja interaktiivisista tarinatuokioista.

Lasten sanataide tutustuttaa oppilaat erilaisiin satuihin, loruihin ja tarinoihin. Keksimme omia satuhahmoja ja kuvittelemme niille seikkailuja, joita opettaja kirjaa ylös. Käytämme ideoimisessa apuna myös draaman menetelmiä. Opetus noudattelee taiteen perusopetussuunnitelman varhaisiän sanataiteen opintoja.

 

Perusopetus, 7-12 -vuotiaat

1,5 tuntia kerran viikossa

Ilmoittaudu sanataiteen perusopetus ke klo 16.30-18.00