Opetushenkilökunta

Opetushenkilökunta

Sirkusopettajat: Kukka Eklund, Susanna Keski-Kohtamäki, Sanni Sarlin, Kaito Takayama

Kuvataideopettajat: Tiina Forsman, Katariina Guthwert, Sanna Koskimäki

Musiikinopettajat: Inari Gebhard, Juhani Grönroos, Jarmo Hartikainen, Annariina Kaartinen, Hanna Kangasniemi, Galina Kotronen, Jussi Miettola

Sanataideopettaja: Anu Myllyniemi

Teatteriopettajat: Mira Laine, Pekka Mattila, Anu Myllyniemi, Vilma Salmi

Tanssinopettaja: Salli Tommola