Taidekoulujen muu opetus

Varhaisiän taideopetus (0–5-v.)

 

Lukujärjestys varhaisiän taideopetus >>

Ilmoittautuminen varhaisiän taideopetukseen >>

 

VAUVASIRKUS

Vauvasirkus (0–2-vuotiaat) on vauva-aikuinen-ryhmä, jossa vauvat pääsevät tutustumaan eri sirkusvälineisiin ja aikuiset saavat temppuilla yhdessä vauvojen kanssa.

 

PERHESIRKUS

perjantaisin klo 14.15–15.00
lauantaisin klo 9.30–10.15

Perhesirkus (2–5-vuotiaat) on lapsi-aikuinen-ryhmä, jossa aikuiset pääsevät myös tekemään lasten kanssa temppuja. Tunnilla kokeillaan eri sirkuslajeja ikäryhmälle sopivalla tavalla. Perhesirkus kehittää lapsen liikkuvuutta ja motoriikkaa sekä sosiaalisia taitoja.

 

TAIDEPOMPPU

maanantaisin klo 17.15–18.00

Taidepomppu (2–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti sirkus-, tanssi- ja teatteriharrastuksiin. Taidepompun kautta on mahdollista löytää itseä kiinnostava laji kokeilemisen kautta. Harjoituskertoja on noin joka toinen viikko, yhteensä 7 kertaa sekä esitys Malmitalolla. Vanhemmat osallistuvat taidepomppuun lastensa kanssa.

Syksyn 2019 pomppukerrat ovat 2.9., 16.9., 30.9., 21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12.

 

TAIDEMUSKARI

maanantaisin klo 17.15–18.00

Taidemuskari (2–5-vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti musiikki-, kuvataide-, ja sanataideharrastuksiin. Taidemuskarissa paneudutaan eri teemoihin musiikin kuuntelun, laulun, soiton, liikunnan, loruttelun ja kuvataiteen siivittämänä. Tarkoituksena on avartaa mielikuvitusta sekä nauttia elämyksistä ja yhdessä tekemisestä vanhemman kanssa. Tunneilta tarttuu mukaan hauskoja leikkejä, lauluja ja tarinoita kotiinkin vietäväksi. Harjoituskertoja on noin joka toinen viikko, yhteensä 7 kertaa sekä esitys Malmitalolla. Vanhemmat osallistuvat taidemuskariin lastensa kanssa.

Syksyn 2019 muskarikerrat ovat 9.9., 23.9., 7.10., 28.10., 16.11., 25.11. ja 9.12.

 

 

Valmentava taideopetus (5-7v)

 

Lukujärjestys valmentava taideopetus >>

Ilmoittautuminen valmentavaan taideopetukseen >>

 

KUVATAIDE

Kuvataiteen valmentavissa opinnoissa harjoittellaan kuvallista ilmaisua tutustumalla leikinomaisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

MUSIIKKI

Musiikin valmentavien opintojen tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Musiikkiin ja instrumentteihin tutustutaan leikinomaisesti oppijan lähtökohdista käsin. Tunnin kesto 30 min. Ajankohdat sovittavissa.

 

SANATAIDE

Sanataiteen valmentavissa opinnoissa tutustutaan erilaisiin satuihin, loruihin ja tarinoihin. Opetus muodostuu sadutuksesta ja interaktiivisista tarinatuokioista. Yhdessä keksitään satuhahmoja ja kuvitellaan niille seikkailuja, joita opettaja kirjaa ylös. Käytämme ideoimisessa apuna myös draaman menetelmiä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

SIRKUS

Akrobatian valmentava opetus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskoulun alkutaipaleella oleville. Oppilas tutustuu leikinomaisesti sirkustaiteeseen ja -lajeihin sekä harjoittelee sirkustekniikoiden alkeita. Leikkien ja harjoitteiden valinnassa kiinnitetään huomiota kehon käyttöön ja koordinaatiokyvyn kehittymiseen. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä. Opetustunnin kesto 60 min.

 

TANSSI

Tanssin valmentavissa opinnoissa koetaan tanssin iloa, ilmaisua ja erilaisia tanssilaatuja. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti liikkumisen, tanssimisen ja esiintymisen taitoja. Tunti sopii innostuneelle tanssin aloittelijalle tai muutaman vuoden tanssineelle lapselle. Tunnilla tehdään sekä monipuolisia tekniikkaharjoituksia että luovempiakin tanssillisia tehtäviä. Tunnit kehittävät koordinaatiota, oman kehon hallintaa, musiikin hahmottamista sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Opetustunnin kesto 45 min.

 

TEATTERI

Teatterin valmentavissa opinnoissaluodaan pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä opitaan toimimaan ryhmässä. Kurssilla tutustutaan leikin kautta myös nukketeatterin ulottuvuuksiin ja rakennetaan oma, ilmaisullinen hahmo. Opetustunnin kesto 60 min.

 

 

Aikuisten taideopetus

Aikuisten taideopinnot tarjoavat pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen kentällä toimimiselle. Aikuisten opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Aikuisopiskelijaa ohjataan opiskelemaan eri taiteenaloja pitkäjänteisesti taipumustensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostusten kohteet sekä heidän aiemmat opintonsa ja kokemuksensa opiskeltavasta taiteenalasta. Kaiken ikäiset yli 18-vuotiaat voivat osallistua aikuisten taideopetukseen.

Ilmoittautuminen aikuisten tunneille >>

 

SOITTOTUNNIT

ma-pe klo 14.00–21.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

LAULUTUNNIT

pe klo 12.00–15.00 | su klo 12.00–17.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

LAULURYHMÄ

su klo 18.00–20.00 (aika sovitaan opettajan kanssa)

AKROBATIA JA SIRKUS (alkeet)

pe klo 19.30–21.00
la klo 14.30–16.00

AKROBATIA JA SIRKUS (jatko)

ma klo 19.00–20.30

SENIORISIRKUS

 

 

 

Kurssit

 

VANHEMPI & LAPSI -KERAMIIKKA

su klo 14.00–16.15 (4 krt)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin keramiikan käsinrakennustekniikoihin toteuttamalla pieniä veistoksia ja käyttöesineitä osallistujien omista mieltymyksistä riippuen. Kurssilla toteutetaan myös relief kuvansiirtometodilla. Tuokaa mukananne hyvälaatuinen paperituloste teille tärkeästä valokuvasta, esimerkiksi perhekuvasta. Kurssin vetäjänä Katariina Guthwert (TaM).

Ikäryhmä: aikuiset lasten kanssa
Aika: syys-lokakuu
Paikka: Taidetalo, Unikkotie 4
Hinta: 100 €

Ilmoittautuminen vanhempi & lapsi -keramiikkaan

 

AIKUISTEN KERAMIIKKA

su klo 16.30–18.45 (4 krt)

Kurssilla valmistetaan käyttökeramiikkaa. Puuttuuko kotoa salaattikulho, teekannu, kukkaruukku tai upea hammasmuki? Tämä on tilaisuutesi sunnitella ja toteuttaa sellainen itse. Kurssilla tutustutaan erilaisiin saven käsinrakennustekniikoihin ja muottitekniikoihin. Aikaisempaa kokemusta ei vaadita. Kurssin vetäjänä Katariina Guthwert (TaM).

Ikäryhmä: aikuiset
Aika: syys-lokakuu
Paikka: Taidetalo, Unikkotie 4
Hinta: 100 €

Ilmoittautuminen aikuisten keramiikkaan

 

 

KESÄAKATEMIA

Pukinmäen taidekoulut järjestää kesäkursseja lapsille ja nuorille yhteistyössä Ossy ry:n kanssa. Kurssit on tarkoitettu 7–15-vuotiaille. Osanottajat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen jatkuu 15.5. saakka, jonka jälkeen peruutuspaikkoja voi tiedustella sähköpostitse (teija.kamb(at)gmail.com) tai puhelimitse (0400 887378). Tervetuloa mukaan!

Kesän 2019 kurssitarjonta 

 

TIIVISKURSSIT

Pukinmäen taidekoulut järjestää 17.–19.6.2019 rengastrapetsin, hulavanteiden ja käsilläseisonnan tiiviskurssit yli 13-vuotiaille ja aikuisille. 

RENGASTRAPETSIKURSSI
Aika: 17.6.–19.6. klo 16.30–18.00
Hinta: 55€

HULAVANNEKURSSI
Aika: 17.6.–19.6. klo 18.00–19.15
Hinta: 50€

KÄSILLÄSEISONTAKURSSI
Aika: 17.6.–19.6. klo 19.30–20.45
Hinta: 50€

Ilmoittaudu kesän 2019 tiiviskursseille >>

 

Lyhyt- ja tiiviskursseja voi toivoa sähköpostilla pukinmaki(at)taidekoulut.fi tai opetuspalvelulomakkeella.