Pukinmäen kuvataidekoulu

Pukinmäen kuvataidekoulu, Helsinki

 

Pukinmäen kuvataidekoulu järjestää taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen opetusta 2005 hyväksytyn opetusohjelman pohjalta. Opettajat ovat taidekasvatukseen suuntautuneita kuvataiteen ammattilaisia.

Ilmoittautuminen: Oppilas ilmoittautuu kuvataiteen opetukseen joko valmentaviin tai perusopetusryhmiin tai perustyöpajoihin alla olevista kurssikohtaisista linkeistä. Syventäviin työpajoihin haetaan koulun omista ryhmistä aiempien opintojen perusteella. Uudet oppilaat aloittavat yleensä perusopetusryhmissä, joista kuvataideopettajat ohjaavat oppilaat eteenpäin oppilaan iän, taitojen ja omien valintojen mukaan. Syventävään opetukseen valitaan taitojen ja taipumusten ei iän mukaan.

Lukukausimaksut:
valmentava opetus
kerran viikossa 160 €
perusopetus kerran viikossa 180 € / useammin 240 €
syventävä opetus kerran viikossa 240 € / useammin 320 €
aikuisten keramiikka 240 €

 

Valmentava opetus, 5-7-vuotiaat

1 tunti kerran viikossa

Lasten kuvataide ja keramiikka on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskoulun alkutaipaleella oleville. Oppilas harjoittelee kuvallista ilmaisua tutustumalla leikinomaisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä.

Ilmoittaudu lasten kuvataiteeseen  la 10.00-11.00
Ilmoittaudu lasten keramiikkaan ti 16.00-17.00

Perusopetus, 7-12 -vuotiaat

1-1,5 tuntia kerran tai kaksi kertaa viikossa

Kuvataiteen perusopetus on tarkoitettu kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa oleville oppilaille. Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että taidot opintokokonaisuudesta toiseen edettäessä monipuolistuvat ja syvenevät. Perusopintojen aikana oppilas löytää omat kiinnostuksen alueensa. Perusopinnot kestävät 4-6 vuotta.

Ilmoittaudu kuvataiteen perusopetus I la 11.00-12.30
Ilmoittaudu kuvataiteen perusopetus II to 16.30-18.00, la 12.45-14.15
Ilmoittaudu keramiikan perusopetukseen ti 17.00-18.30

Syventävä opetus, 12-18-vuotiaat

1,5-2,25 tuntia 1-2 kertaa viikossa

Kuvataiteen syventävissä opinnoissa oppilas kehittää taiteellista ilmaisukykyään valitsemallaan kuvataiteen alueella. On mahdollista valita piirustus, maalaus, grafiikka; keramiikka; tai sarjakuva ja animaatio. Välillä voi vaihtaa lajia. Työskentelyssä tutustutaan pitkäjänteisesti ja syvällisesti valittuun taiteenalaan. Omaan ilmaisuun ja itsenäiseen ajatteluun rohkaiseminen ovat työpajaopintojen tärkeimpiä tavoitteita. Työpajoissa oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineenä. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Työpajaopinnot muodostuvat perus- ja syventävistä työpajoista ja kestävät toiset 4-6 vuotta perusopintojen lisäksi.

Hae keramiikan työpajaan ti 18.00-20.15


Jatkoryhmä kuvataideoppilaille
. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti Kuvataiteen perusteet III –ryhmän oppilaille tai muuten motivoituneille oppilaille. Ryhmässä on mahdollista työskennellä pitkäjänteisesti, tutustua taidehistoriaan ja etsiä samalla omaa ilmaisua. Opetussisällössä ovat edelleen mukana kuvataiteen eri osa-alueet.

Hae kuvataiteen jatkoryhmään la klo 14.15-16.30

 

Muu opetus ja näyttelyt

Aikuisten keramiikassa, kohderyhmä yli 12 -vuotiaat lapset ja aikuiset, voit suunnitella ja toteuttaa unelmiesi keramiikkaesineen, vaikkapa teeastiaston. Keramiikkapajassa opettelemme käsinrakennus- ja muottitekniikoita. Pääpaino on savityöskentelyllä, mutta heitämme myös silmäyksen suomalaiseen keramiikkamuotoiluun. Teemme pääasiassa käyttöesineitä, mutta toteutamme myös veistoksia.

Ilmoittaudu aikuisten keramiikkaan su klo 17-19.15

Kuvataidekoulun joulupajassa on nähtävillä syyslukukaudella valmistuneita töitä.

Kevätnäyttely järjestetään Pukinmäki-talolla kirjastossa huhtikuussa.