Pukinmäen sirkuskoulu

Pukinmäen sirkuskoulu, Helsinki

Pukinmäen sirkuskoulu järjestää taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän mukaista sirkustaiteen opetusta 2005 hyväksytyn opetusohjelman pohjalta. Opettajat ovat taidekasvatukseen suuntautuneita sirkusalan ammattilaisia ja sirkustaiteilijoita. Lukukausimaksu sisältää sirkusvälineet ja -varusteet sekä esiintymispuvut. Oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta.

Ilmoittautuminen: Oppilas ilmoittautuu sirkustaiteen opetukseen joko valmentaviin tai perusopetusryhmiin alla olevista kurssikohtaisista linkeistä. Syventävään opetukseen haetaan koulun omista ryhmistä aiempien opintojen perusteella. Uudet oppilaat aloittavat sisääntuloryhmissä, joista sirkusopettajat ohjaavat oppilaat eteenpäin oppilaan iän, taitojen ja omien valintojen mukaan. Syventävään opetukseen valitaan taitojen ja taipumusten ei iän mukaan.

Lukukausimaksut:
taidepomppu
80 € / 8 kertaa
vauvasirkus kerran viikossa 120 €
perhesirkus kerran viikossa 160 €
valmentava opetus kerran viikossa 240 €
perus- / syventävä opetus / aikuisten akrobatia / aikuisten klovneria
kerran viikossa 300 €, 2 krt 400 €, 3 krt 460 €, 4 krt 500 €, 5 krt 540 €

Valmentava opetus  5-7-vuotiaat

1 tunti kerran viikossa

Lasten akrobatia on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskoulun alkutaipaleella oleville. Oppilas tutustuu leikinomaisesti sirkustaiteeseen, sirkuslajeihin ja harjoittelee sirkustekniikoiden alkeita. Leikkien ja harjoitteiden valinnassa kiinnitetään huomiota kehon käyttöön ja koordinaatiokyvyn kehittymiseen. Tavoitteena on luoda pohjaa ja innostusta myöhemmille opinnoille sekä oppia toimimaan ryhmässä.

Ilmoittaudu lasten akrobatiaan  pe 17.30-18.30, la 10.00-11.00, la 11.00-12.00

 

Perusopetus, 7-12 -vuotiaat

1-1,25 tuntia 1-2 kertaa viikossa

Akrobatian perusopetus on tarkoitettu kaikille sirkustaiteesta kiinnostuneille, opintojensa alkuvaiheessa oleville oppilaille. Perusopintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti sirkustaiteen eri lajeihin ja tekniikoihin. Perusakrobatian rinnalla harjoitellaan pari- ja pyramidiakrobatiaa, tasapainoilua yksipyöräisillä, tasapainopalloilla ja rola-bolilla, esinemanipulaatiota vanteilla, jongleeraus- ja jalkajongleerausvälineillä, ilma-akrobatiaa trapetsilla ja köysillä ja kankailla. Lisäksi opetukseen sisältyy ikäryhmän mukaan ryhmähenkeä nostattavia, leikkimieltä innoittavia ja sirkustaitoja kehittäviä pelejä ja leikkejä. Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että taidot opintokokonaisuudesta toiseen edettäessä monipuolistuvat ja syvenevät. Esiintymistaitoa kartutetaan sirkuskoulun esityksissä. Perusopintojen aikana oppilas löytää oman sirkuslajinsa. Perusopinnot kestävät 4-6 vuotta.

Ilmoittaudu sirkustaiteen perusopetukseen I ti 15.30-16.30, ti 16.30-17.30 (poikaryhmä), ke 16.00-17.00, la 12.00-13.15
Ilmoittaudu sirkustaiteen perusopetukseen II ke 15.00-16.00, pe 15.00-16.15, la 13.15-14.30

 

Syventävä opetus, 12-18-vuotiaat

1,5-2 tuntia 1-3 kertaa viikossa

Akrobatian syventävissä opinnoissa oppilas kehittää taiteellista ilmaisukykyään valitsemallaan sirkustaiteen alueella akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, klovneria, tasapaino, vanne tai yksipyöräinen. Päälajia voi täydentää sivuaine. Sirkuksen kuorolla tarkoitetaan tanssiryhmää, joka esiintyy samanaikaisesti sirkusnumerojen rinnalla ja numerojen välissä. Syventävissä opinnoissa oppilas pääsee perehtymään aiempaa perusteellisemmin lajin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin ja pystyy soveltaa niitä oman ilmaisunsa välineenä. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Syventävät lajiopinnot kestävät toiset 4-6 vuotta perusopintojen lisäksi.

Hae akrobatiaan ti 17.30-19, ti 19-20.30, ke 17-18.30, ke 19.30-21, to 18-19.30, to klo 19.30-21
Hae ilma-akrobatiaan
  to 15.30-16.30, to 16.30-18.00, la 14.30-15.30, la 15.30-17
Hae jongleeraukseen
 to 16.45-18.00
Hae tasapainoon  pe 16.15-17.30
Hae käsilläseisontaan ke 18.30-19.30

 

Muu opetus ja esiintyminen

Taidepomppu (2-5 -vuotiaat) on oivallinen tapa tutustua monipuolisesti sirkus-, tanssi- ja teatteriharrastuksiin. Taidepompun kautta on mahdollista löytää itseä kiinnostava laji kokeilemisen kautta. Harjoituskertoja on joka toinen viikko, yhteensä 8 kertaa. Vanhemmat osallistuvat taidepomppuun lastensa kanssa.
Taidepomppupäivät kevätlukukaudella ovat 15.1. / 29.1. / 12.2. / 26.2. / 12.3. / 26.3. / 9.4. / 23.4. + esitys

Ilmoittaudu taidepomppuun  45 min joka toinen viikko, ma 17.10-17.55

 

Vauvasirkus 0-2-vuotiaat on vauva-aikuinen -ryhmä, jossa vauvat pääsevät tutustumaan eri sirkusvälineisiin ja aikuiset saavat temppuilla yhdessä vauvojen kanssa.

Ilmoittaudu vauvasirkukseen 30 min kerran viikossa, su 9.00 – 9.30.

 

Perhesirkus 2-5 -vuotiaat on lapsi-aikuinen -ryhmä, jossa aikuiset pääsevät myös tekemään lasten kanssa temppuja. Kokeillaan eri sirkuslajeja ikäryhmälle sopivalla tavalla. Kehittää lapsen liikkuvuutta ja motoriikkaa sekä sosiaalisia taitoja.

Ilmoittaudu perhesirkukseen  45 min kerran viikossa, la 9.10-9.55

 

Aikuisten akrobatiassa (16-65 -vuotiaat) harjoitellaan sirkustaitojen alkeita akrobatiassa, jongleerauksessa, tasapainoilussa ym. unohtamatta lihashuoltoa ja venytyksiä. Aikuisten akrobatia kehittää tasapainoa ja koordinaatiota, vahvistaa lihaksia ja itsetuntoa. 1,5 tuntia kerran tai kaksi viikossa.

Ilmoittaudu aikuisten akrobatiaan (perusteet) 1,5 tuntia kerran viikossa, su 11-12.30

Tiistaisin järjestetään aikuisten jatkotason akrobatiatunti jo perusteet hallitseville. Tunnilla tehdään akrobatiaa, pariakrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta ja tasapainolajeja. Tunti sisältää yhteisen osuuden ja omaa tekemistä, jolloin voi keskittyä haluamaansa lajiin.

Ilmoittaudu aikuisten akrobatiaan (jatko) 1,5 tuntia kerran viikossa, ti 20.15-21.45

 

Aikuisten klovneriassa perehdytään klovnerian perusteisiin erilaisten harjoitteiden kautta. Tunneilla luodaan omat klovnihahmot ja kauden lopussa tehdään esitys.

Ilmoittaudu aikuisten klovneriaan (avoin taso), 1,5 h kerran viikossa su 9.30 – 11.00

 

Esiintyminen kuuluu jokaisen sirkuskoululaisen ohjelmaan useita kertoja vuodessa. Päätapahtumia ovat perinteinen joulu- ja kevätsirkus Malmitalolla ja kevätjuhla Pukinmäki-päivien yhteydessä. Sirkuskoulu osallistuu säännöllisesti Suomen Nuorisosirkusliiton ja Nuoren Kulttuurin sirkusfestivaaleille. Sirkuskoulu matkailee ja esiintyy paljon myös tilauksesta katso ohjelmapalvelu.

 

Pikkusirkus on nuorempien oppilaiden esiintyvä ryhmä, jossa opetellaan esiintymistaitoja ja tutustutaan saman lajin harrastajiin yli oman ryhmän. Pikkusirkus järjestää kesäsirkuksen Mustasaaressa.

 

Varttuneemmilla akrobaateilla on oma esiintyvä ryhmä, jossa yhdistyy monien eri sirkuslajien taitaminen ja eri ikäisten saumaton yhteistyö.

Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.